Καλώς ήρθατε στην GEOADVICE

Στην GEOADVICE στηρίζουμε τα άτομα που επιζητούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, να γίνουν επαγγελματίες αγρότες και να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που οδηγεί στην επιτυχία.

Από το 2005 δραστηριοποιούμαστε στον τομέα παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης της υπαίθρου και ειδικότερα του αγροτικού χώρου με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας.

Στόχος μας είναι η συνεχής ικανοποίηση των πελατών μας παρέχοντας υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες με άριστη κατάρτιση και μακρόχρονη εμπειρία που εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα …

Από το Blog μας ...

ΑΡΧΙΚΗ 2

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας έχουν καθιερώσει ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη, που συμβάλλει στην ουσιαστική αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο τη δημιουργία οικονομικά βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μελέτες επενδυτικών προγραμμάτων παρέχοντας :

Πλήρη και σωστή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών για τους στόχους, τα ποσοστά ενίσχυσης, τις δεσμεύσεις των προγραμμάτων αλλά και τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για κάθε κλάδο  …

ΑΡΧΙΚΗ 3

Τεχνικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε γεωτεχνική στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο μέσω της εκπόνησης ενός ευρέος φάσματος μελετών όπως :

–  Μελέτες Γεωτεχνικού Συμβούλου, για την αδειοδότηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
–  Οικονομοτεχνικές μελέτες γεωργικών επιχειρήσεων, με σκοπό να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία και με την κατάλληλη τεχνογνωσία να εξασφαλιστεί το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.
–  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
–  Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων … 

ΑΡΧΙΚΗ 2

Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές, με απλά λόγια δηλαδή η σωστή και οργανωμένη διαχείριση.

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της διασφάλισης ποιότητας.

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και εφαρμόζει ευέλικτα συστήματα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες των πελατών μας.