Αδειοδοτήσεις

Στον τομέα των αδειοδοτήσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο και ιδίως των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η «GEOADVICE» προσφέρει σημαντικές μελετητικές υπηρεσίες που αφορούν:

  • την εκπόνηση Μελετών Γεωτεχνικού Συμβούλου για την αδειοδότηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
  • την εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων μιας γεωργικής επιχείρησης
  • την σύνταξη και υποβολή Φακέλου στις Αρμόδιες Υπηρεσίες για την αδειοδότηση υδροληψιών(γεωτρήσεις, πηγάδια) είτε πρόκειται για εκτέλεση νέου έργου είτε για Άδεια χρήσης νερού
  • τη σύνταξη και υποβολή Φακέλου στις Αρμόδιες Υπηρεσίες για την αδειοδότηση μελισσοκομικών εργαστηρίων