Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Υπομέτρο 6.3

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δύναται να ενταχθούν στο Μέτρο όσοι:

 • Είναι ηλικίας από 18 έως 61 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για στήριξη.
 • Είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
 • Κατοικούν σε περιοχή με μόνιμο πληθυσμό έως 5.000 κατοίκων.
 • Έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2018.
 • Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα έως 3.000 € και οικογενειακό έως 15.000 €.

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό στήριξης είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Ο δικαιούχος αναλαμβάνει κατάλληλες δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της

εκμετάλλευσής του έτσι ώστε να αυξήσει το αργότερο στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) τουλάχιστον κατά ποσοστό ίσο με 15%, σε σχέση με την αρχική κατάσταση βάσει του τυποποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.

Η GEOADVICE κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση αναλαμβάνει :

 • την πλήρη και σωστή ενημέρωσή σας για τις δυνατότητες της γεωργικής – κτηνοτροφικής σας εκμετάλλευσης καθώς και για τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για κάθε κλάδο
 • τη σύνταξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου (Σχέδιο Δράσης) που αποτελεί βασική απαίτηση.
 • τη σύνταξη και υποβολή του Φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξή σας στο πρόγραμμα
 • την τεχνική στήριξη καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος
 • την τεχνική στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης μιας επιτυχημένης γεωργικής επιχείρησης