ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διασφάλιση ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληροί ορισμένες προδιαγραφές, με απλά λόγια δηλαδή η σωστή και οργανωμένη διαχείριση.

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της διασφάλισης ποιότητας.

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και εφαρμόζει ευέλικτα συστήματα διασφάλισης ποιότητας τροφίμων, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις δυνατότητες των πελατών μας.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1

Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας GLOBALGAP

Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας GLOBALGAP Το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P. είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής το οποίο βασίζεται στις Αρχές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής(G.A.P.). Περιλαμβάνει την

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2

Συστήματα HACCP

Το σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή ΑΚΣΣΕ (Ανάλυση Κινδύνου & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) είναι μια συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των θεμάτων που είναι σχετικά με την

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3

Συστήματα κατά ISO 22000:2005

ISO 22000:2005: Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων Το ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ,αντικατέστησε το παλαιότερο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Φυτική Παραγωγή AGRO 2

Ένα από τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων που εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στην Ελλάδα είναι το σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 και AGRO

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »