Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας GLOBALGAP

Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας GLOBALGAP

Το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P. είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής το οποίο βασίζεται στις Αρχές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής(G.A.P.).

Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών (ICM), τον ολοκληρωμένο έλεγχο παρασίτων (IPC), το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), και την Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP).Ειδικότερα το πρότυπο προωθεί διεργασίες και πρακτικές που αφορούν στην ελαχιστοποίηση των επιβλαβών περιβαλλοντικών επιδράσεων, στη μειωμένη χρήση εισροών(ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα, λιπάσματα)και στην υπεύθυνη προσέγγιση στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και την ορθή μεταχείριση των ζώων.

Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς(Επιλογή 1) ή σε ομάδα παραγωγών(Επιλογή 2)στους παρακάτω τομείς γεωργικής δραστηριότητας:

  • Φυτική παραγωγή(φρούτα &λαχανικά, καλλωπιστικά άνθη, φυτά μεγάλης καλλιέργειας, καφές, τσάι)
  • Φυτώρια πολλαπλασιαστικού υλικού
  • Ζωική παραγωγή(βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοιροτροφία, πτηνοτροφία)
  • Ιχθυοκαλλιέργεια

Πρακτικά βάση του προτύπου ελέγχεται και διασφαλίζεται όλη η διεργασία γεωργικής παραγωγής από την είσοδο του προϊόντος μέχρι και την έξοδο του από τη φάρμα(χωράφι στάβλος, ιχθυοτροφείο).

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P.

  • Διεθνής διασφάλιση και κατοχύρωση ότι τα παραγόμενα προϊόντα είναι ασφαλή και ποιοτικά
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των μη πιστοποιημένων προϊόντων
  • Μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της απόδοσης με την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων μέσω τεκμηριωμένων και ελεγχόμενων εφαρμογών
  • Καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης
  • Τεκμηριωμένη προστασία του περιβάλλοντος
  • «Εμπορικό Διαβατήριο» για εξαγωγή στη διεθνή αγορά, όπου απαιτούνται πιστοποιημένα προϊόντα