Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Χοιρινού Κρέατος AGRO 3

Τα πρότυπα της σειράς AGRO 3 τα οποία έχουν εκπονηθεί από τον ελληνικό οργανισμό Agrocert αναφέρονται στον τομέα της χοιροτροφίας και καθιερώνουν προδιαγραφές και κανόνες που διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια από την παραγωγή των ζωοτροφών μέχρι τη συσκευασία και τα σημεία λιανικής πώλησης του χοιρινού κρέατος.

Ειδικότερα τα πρότυπα της σειράς AGRO 3 διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων, την προστασία των κτηνοτρόφων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και περιγράφουν απαιτήσεις σχετικά με:

  • την παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας (AGRO 3.1),
  • την εκτροφή χοίρων (AGRO 3.2),
  • τη σφαγή χοίρων (AGRO 3.3),
  • τον τεμαχισμό, επεξεργασία και συσκευασία του χοιρινού κρέατος (AGRO 3.4),
  • τα σημεία λιανικής πώλησης χοιρινού κρέατος (AGRO 3.5).

Η εφαρμογή των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων οδηγεί στην πιστοποίηση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος με την απονομή πιστοποιητικών και τη χορήγηση σημάτων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν τα πρότυπα, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους, έτσι ώστε να ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος.

Τα οφέλη από την πιστοποιημένη εφαρμογή των προτύπων αυτών για τις επιχειρήσεις είναι ότι τα προϊόντα τους γίνονται αναγνωρίσιμα με αυξημένη προστιθέμενη αξία τους και αποκτούν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.