Αμπέλια άδειες φύτευσης 2020

αμπελια

Σε οκτώ αμπελουργικές περιφέρειες και μέχρι το όριο του 1% των αμπελουργικών τους εκτάσεων, αντί για τρεις ζώνες που ίσχυε ως σήμερα θα μοιραστούν οι νέες άδειες φύτευσης για αμπέλια το 2020 σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης.

Η χορήγηση των αδειών φύτευσης γίνεται μετά από ψηφιακή αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.

✓ Που υποβάλλεται η αίτηση για τα αμπέλια
Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στην Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/2016-03-01-08-06-44 του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
✓ Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
✓ Επιλέξιμες αιτήσεις

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται. Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για 7 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις στα αμπέλια αναμένεται να ανοίξει άμεσα ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης υπέγραψε την απόφαση με την οποία κατανέμονται οι νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το τρέχον έτος.

Οι νέες άδειες καλύπτουν το 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της Ελλάδος και αντιστοιχούν σε περίπου 6.300 στρέμματα αμπέλια ετησίως.

Η κατανομή θα γίνει σε οκτώ αμπελουργικές περιφέρειες όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση το αμπελουργικό δυναμικό και την καλύτερη κατανομή τών προς νέα φύτευση εκτάσεων με αμπέλια.

Με την απόφαση του Υπουργού καθορίζονται κριτήρια προτεραιότητας και συντελεστές βαρύτητας προκειμένου οι νέες άδειες φύτευσης για αμπέλια να δοθούν σε βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, με σκοπό να καταστούν πιο ανταγωνιστικές.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία χορήγησης των νέων αδειών για τα αμπέλια θα πραγματοποιηθεί μέσω της αμπελουργικής πλατφόρμας του Υπουργείου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για ανάλογες υπηρεσίες της εταιρείας μας εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn