ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μαρούτα Νίκη

Γεωπόνος ΤΕ, Γεωργικής Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων

 

Από το 2005 εως σήμερα η Μαρούτα Νίκη εργάζεται ως σύμβουλος – μελετήτρια για την ανάπτυξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων στο Νομό Αρκαδίας. Συντάσσει γεωργικές μελέτες για κοινοτικά προγράμματα (Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Βιολογική Γεωργία, κ.ά.) , τα οποία επιβλέπει ως την υλοποίηση τους με απόλυτη επιτυχία.

Έχει απασχοληθεί ως εκπαιδεύτρια αγροτών από την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το πρόγραμμα : “ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”.

Έχει συντάξει, επιβλέψει και επιθεωρήσει συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και ορθής γεωργικής πρακτικής – AGRO 2.1 & 2.2 – GLOBALGAP και διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000: 2005 – HACCP, για την απόκτηση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.
Συμμετέχει σε πιστοποιημένο φορέα υποβολής δηλώσεων καλλιέργειας (ΟΣΔΕ).