Εως 3000 Ευρώ ανα εκμετάλλευση ετησίως για πιστοποίηση

Σκοπός του Υπόμετρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων»  είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, βάμβακος και τροφίμων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας. Εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Στο πλαίσιο του παρόντος Υπομέτρου παρέχεται στήριξη σε γεωργούς ή ομάδων γεωργών που συμμετέχουν στα συστήματα ποιότητας εφόσον πρόκειται για «νέες συμμετοχές».

Επιλέξιμα είναι τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας :

  • Βιολογική παραγωγή που αποτελείται από τρία είδη δραστηριότητας : 1)Φυτική παραγωγή, 2)Ζωική παραγωγή, 3)Μεταποίηση. Έως 2.020 ευρώ ανά εκμετάλλευση ετησίως είναι η κάλυψη δαπανών πιστοποίησης για προϊόντα βιολογικής γεωργίας.
  • Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ). Έως 1.300 ευρώ ανά εκμετάλλευση ετησίως η κάλυψη δαπανών για οίνους ονομασίας προέλευσης.
  • Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών : 1)Παραγωγή κρέατος πουλερικών, 2)Παραγωγή αυγών ορνίθων. Έως 3.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση ετησίως η κάλυψη δαπανών για πτηνοτροφικά προϊόντα.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που οφείλουν να τηρούν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι τα ακόλουθα :

  • Να έχουν εν ισχύ σύμβαση πιστοποίησης με αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης για το ενταγμένο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης και ειδικά για τους Οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ, να παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων.
  • Οι γεωργοί να διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού για κάθε έτος συμμετοχής στο υπόμετρο και να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
  • Οι ομάδες γεωργών να διατηρούν τους όρους αναγνώρισής τους ή/και την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο.

Η ενίσχυση παρέχεται σε ετήσια βάση για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (παραστατικά). Η προκήρυξη αναμένεται να βγει το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn