ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας έχουν καθιερώσει ως τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη, που συμβάλλει στην ουσιαστική αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων με στόχο τη δημιουργία οικονομικά βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μελέτες επενδυτικών προγραμμάτων παρέχοντας :

  • Πλήρη και σωστή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών για τους στόχους, τα ποσοστά ενίσχυσης, τις δεσμεύσεις των προγραμμάτων αλλά και τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για κάθε κλάδο, με σκοπό την ένταξη των επενδύσεων στο καταλληλότερο πρόγραμμα για ενίσχυση.
  • Σωστό και υπεύθυνο σχεδιασμό της επένδυσης.
  • Σύνταξη και υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας, για την ένταξη στο πρόγραμμα.
  • Και συνεχή στήριξη και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1

Νέοι Αγρότες

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών – Υπομέτρο 6.1 Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »