Τεχνική Στήριξη Aγροτών

Οι συνεχείς αλλαγές στον τρόπο άσκησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οι αναδιαρθρώσεις στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με την παρουσία ισχυρών πολυεθνικών εταιρειών, οι συχνές διεθνείς διατροφικές κρίσεις, το συνεχώς αυξανόμενο κόστος εισροών καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μερικοί από τους παράγοντες που διαμορφώνουν νέες συνθήκες τόσο στην εσωτερική όσο και στην παγκόσμια αγορά των αγροτικών προϊόντων.

Οι εξελίξεις αυτές είναι αναμενόμενο να επηρεάζουν τις προσδοκίες των παραγωγών, πολλοί από τους οποίους θεωρούν το μέλλον αβέβαιο και προβληματικό και επιβάλλουν την ύπαρξη Συμβούλων με ουσιαστικό και ενεργό ρόλο προκείμενου να τους παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση καθώς και σωστή κατεύθυνση για τον τρόπο που πρέπει να οργανώσουν την γεωργική τους επιχείρηση.

Η επιχείρησή μας αναγνωρίζοντας αυτή την αναγκαιότητα παρέχει πλήρη τεχνική στήριξη στους πελάτες της η οποία περιλαμβάνει:

  1. Ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή
  2. Ενημέρωση για τις επιδοτήσεις –ενισχύσεις των γεωργικών προϊόντων και εκμεταλλεύσεων και τον τρόπο που μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο ανάπτυξης της γεωργικής τους επιχείρησης
  3. Εκπροσώπηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες και διευκόλυνση στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την ελληνική γραφειοκρατία
  4. Οικονομοτεχνική μελέτη της γεωργικής επιχείρησης με σκοπό να εντοπιστούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία και με την κατάλληλη τεχνογνωσία να εξασφαλιστεί το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα
  5. Εκπόνηση Μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των εγκαταστάσεων της γεωργικής επιχείρησης
  6. Υποστήριξη σε θέματα Διαχείρισης της εκμετάλλευσης.