Η GEOADVICE” παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στην ύπαιθρο:

Υπαγωγή επιχειρήσεων σε Επιδοτούμενα Προγράμματακαι ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

 

Τεχνικές Υπηρεσίεςπρος τις επιχειρήσεις και τα άτομα που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο