Επιδότηση αρδεύσεων – Μέτρο 4.2.1 – Έως 410 Ευρώ το στρέμμα η ενίσχυση

Έως 410 ευρώ το στρέμμα η εγκατάσταση συστημάτων στάγδην άρδευσης ειδικά για τα αμπέλια, θα δικαιολογεί για πρώτη φορά το Μέτρο 4.1.2, σε σχέση με την περασμένη προγραμματική περίοδο.

Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση, το εύλογο κόστος (δηλαδή η μέγιστη δαπάνη που θα λαμβάνεται υπόψη για την επιδότηση) για τα συστήματα στάγδην άρδευσης, τις γεννήτριες και τις γεωτρήσεις θα είναι ως εξής :

 • Στάγδην άρδευση : Αροτραίες καλλιέργειες : 170 ευρώ το στρέμμα
 • Δένδρα κανονικής φύτευσης : 220 ευρώ το στρέμμα
 • Δένδρα πυκνής φύτευσης : 300 ευρώ το στρέμμα
 • Αμπελώνες : 410 ευρώ το στρέμμα
 • Λαχανικά : Λαχανικών ή ανθέων υπαίθρου : 255 ευρώ το στρέμμα
 • Δεξαμενές : Νερού τσιμεντένιες έως 500 κ.μ. : 105 ευρώ/κ.μ.
 • Γεννήτριες πετρελαίου :  Από 2.350 ευρώ για τα 8 KVA. To ποσό αυτό βγαίνει αυξανόμενο όσο ανεβαίνει η ισχύς και φτάνει μέχρι τα 6.000 ευρώ για 26-30 KVA.
 • Δαπάνες γεώτρησης : Γεώτρηση χωρίς δοκιμαστική άντληση, 95 ευρώ ανά μέτρο και με δοκιμαστική άντληση 120 ευρώ ανά μέτρο.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες προσαυξάνονται κατά 15% με τεκμηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ, συνολικά στο Μέτρο επιλέξιμες είναι οι εξής δαπάνες :

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.
 2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις : Νέες γεωτρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής.
 3. Γενικές δαπάνες : περιλαμβάνονται οι αμοιβές για την σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.

Αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να πραγματοποιήσουν όλοι οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει :

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18Ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι.

Το ύψος της ενίσχυσης ξεκινά από το 40% και φτάνει το 85%. Αυξημένη ενίσχυση λαμβάνουν οι Νέοι Αγρότες σε πρόγραμμα από το 2016 και μετά, αλλά και όσοι αγρότες είναι κάτω των 41 ετών, φτιάχνουν για πρώτη φορά εκμετάλλευση και διαθέτουν το λεγόμενο «πράσινο πτυχίο». Επιπλέον, έξτρα πριμοδότηση μπορεί να λάβουν οι αγρότες σε ορεινές περιοχές.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός για την ένταξη στο Μέτρο, φτάνει τα 150.000 ευρώ για φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει και τα 500.000 ευρώ για τα συλλογικά σχήματα, ενώ αλλά όρια ισχύουν για τους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn